kontakt


formularz
kontaktowy


P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A.
w likwidacji


NIP: 5210084402,
REGON: 006219225
Numer KRS: 0000336031
Sąd rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł opłacony w całości


Sekretariat

tel.: 22 886 74 50
e-mail:


Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
sobota - nieczynne

Mapa EBEJOT