centrum
kredytowe

korzyści

mieszkanie
dla młodych


umów
spotkanie


CENTRUM KREDYTOWE

Centrum kredytowe Nasze Centrum Kredytowe funkcjonuje od 2009 roku i jest odpowiedzią na często kierowane do Nas pytania o możliwość finansowania zakupu mieszkania kredytem hipotecznym. Długoletnie doświadczenie pozwala na zaproponowanie usług finansowych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Nasze Centrum Kredytowe jest dostępne 6 dni w tygodniu ( od poniedziałku do soboty ).


CO PROPONUJEMY

Co porponujemy
 • DUŻY WYBÓR - posiadamy w naszej ofercie 20 banków przedstawiających zróżnicowaną ofertę kredytową.
 • RÓŻNORODNOŚĆ - możliwość uzyskania kredytu w PLN oraz walutach obcych.
 • DOGODNY KREDYT - oferujemy długi okres kredytowania nawet do 35 lat, co pozwala znacznie zmniejszyć ratę kredytu a tym samym obniżyć miesięczne obciążenia.
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA - różnorodność oferty kredytowej umożliwia dopasowanie oferty kredytowej do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.


KORZYŚCI

Korzyści
Centrum Kredytowe to najlepszy kredyt hipoteczny, oszczędność czasu i pełna wygoda
 • ELASTYCZNOŚĆ TERMINU SPOTKANIA - na początek proponujemy kontakt z naszymi specjalistami ds. kredytów hipotecznych. Miejsce i pora spotkania jest ustalana indywidualnie , tak aby była najdogodniejsza dla Klienta.
 • PRZEJRZYSTOŚĆ OFERTY KREDYTOWEJ - podczas spotkania rozpoznajemy dokładnie potrzeby naszych Klientów , aby zaproponować oferty kredytowe maksymalnie dopasowane do potrzeb. W trakcie rozmowy prezentujemy szczegółowe rozwiązania w formie drukowanej prezentacji uwzględniając wszystkie elementy składające się na kredyt hipoteczny.
 • SZYBKA INFORMACJA ZWROTNA - klient podczas spotkania otrzymuje pełną ofertę kredytową.
 • MINIMUM FORMALNOŚCI - po uzgodnieniu szczegółów, listę dokumentów sprowadzamy do niezbędnego minimum.
 • DBAŁOŚĆ O BIEŻĄCĄ INFORMACJĘ - na bieżąco informujemy naszych Klientów o procesie podejmowania decyzji kredytowej. Przynajmniej raz w tygodniu informujemy jaki jest status wniosku kredytowego.
 • OPIEKA SPECJALISTY DS. KREDYTÓW – wyjaśniamy wątpliwości, wspólnie z Klientami omawiamy decyzje kredytowe, jesteśmy obecni przy podpisywani umowy kredytowej.
 • POMOC PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI – udostępniamy naszym Klientom dodatkowy, bardzo dogodną usługę - w imieniu naszych Klientów, składamy w Sądzie dokumenty pozwalające na ustanowienie hipoteki na kredytowanym lokalu.
 • PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ CENTRUM KREDYTOWEGO – po wypłacie całego kredytu, ustanowieniu zabezpieczeń, jesteśmy dalej dostępni dla naszych Klientów, oferując bezpłatny serwis kredytowy.


MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Mieszkanie dla młodych
Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi.

Główne założenia programu MIESZKANIE DLA MŁODYCH:


Kto może ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem:
 • małżeństwo,
 • osoba samotnie wychowujące dzieci,
 • osoba niepozostające w związku małżeńskim, tzw. „singiel”;.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z Programu:
 • nie można być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej (także w przeszłości) za wyjątkiem osób posiadających co najmniej 3 dzieci, UWAGA: można być współwaścicielem,
 • maksymalny wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszej z osób), za wyjątkiem osób posiadających co najmniej 3 dzieci – tu ograniczenia wiekowego nie ma,
 • dokonać zakupu mieszkania na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym,
 • powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m2, przy czym dofinansowanie jest maksymalnie do 50 m2 lub 85 m2 dla nabywców wychowujących przynajmniej troje dzieci, przy czym dofinansowanie jest do maksymalnie 65 m2,
 • uzyskać kredyt hipoteczny na minimum 50% ceny mieszkania na okres nie krótszy niż 15 lat,
 • cena 1 m2 mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji - w IV kwartale 2017 roku maksymalna cena 1 m2 dla Warszawy wynosi 6 264,07 PLN, przy czym dofinansowanie jest do kwoty 5 694,61 m2;

Wysokość dofinansowania:
 • 10% dla małżeństw bez dzieci i „singli”,
 • 15% dla osób wychowujących jedno dziecko,
 • 20% dla osób wychowujących dwoje dzieci,
 • 30% dla osób wychowujących troje dzieci,
 • dla osób, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko otrzymują dodatkowe 5% w formie bezpłatnej spłaty części kredytu (dodatkowe wsparcie może być przyznane tylko raz);

Maksymalna cena 1 m2:
 • 110% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni mieszkalnej liczonego jako średnia arytmetyczna z 2 ostatnich ogłoszonych kwartalnie przez wojewodę wartości wskaźnika,
 • w IV kwartale 2017 roku maksymalna cena 1 m2 dla Warszawy wynosi 6 264,07 PLN;


UMÓW SPOTKANIE

Kontakt
Skontaktuj się z Nami, aby ustalić dogodny termin spotkania.
MACIEJ NERSIEWICZ
Tel. : + 48 517 207 879
[email protected]

MACIEJ PIETRZYK
Tel. : + 48 605 475 072
[email protected]

Uwaga! Wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
spółkę P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 48 lok. 269, jak również przez
podmioty współpracujące z EBEJOT, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania oraz wyrażacie
Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.Pietrzyk Maciej zdobywał doświadczenie w bankowości hipotecznej w Raiffeisen Banku ( 2004 – 2005 ), następnie w Banku Millennium ( 2005 – 2010 ). W naszym Centrum Kredytowym od 2010 roku . W wolnych chwilach miłośnik sportu (piłka nożna, narciarstwo).

Nersiewicz Maciej posiada wieloletnie doświadczenie bankowe. W Banku Millennium ( 1998 – 2009 ), w tym od 2004 roku jako specjalista ds. kredytów hipotecznych. Z Nami od 2009 roku. Poza pracą amator aktywnego spędzania czasu (bieganie, chodzenie po górach).

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne naszych Specjalistów daje Państwu gwarancję rzetelności i profesjonalnej obsługi.